Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Trần Lưu Thượng Đức

cái chết không trọn vẹn của quỷ 27.05.2010 | Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận

quy cho cùng chỉ là một đống thịt xương thôi
muốn trở mình cũng không xong
nó hoàn toàn mất tự do
nó nằm cứng đờ như nhựa

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Trần Lưu Thượng Đức

tiến trình phát triển 9.06.2009 | Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận

tranh thủ ngày nghỉ/tập trung hội trường/quán triệt nghị quyết
sau đó ngủ gục
sau đó đọc báo
sau đó nói chuyện
sau đó ra về cầm phong bì ba chục ngàn

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)