Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Trần Hùng Thắng

Tính cổ tích trong truyện ngắn “Hoàng Tử Đồng Xanh" (“A Chapparal Prince”) của O. Henry 22.07.2010 | Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận Tính cổ tích trong truyện ngắn “Hoàng Tử Đồng Xanh" (“A Chapparal Prince”) của O. Henry

Câu chuyện của O. Henry mang âm hưởng cổ tích và làm cho ta liên tưởng đến các câu chuyện cổ tích. Chính ra truyện cổ tích (fairy tale, legend) “biểu hiện cái nhìn hiện thực của nhân dân đối với thực tại …. Mạch nối giữa cổ tích với hiện thực là sự tương đương giữa niềm tin cổ tích và niềm tin vào một tôn giáo hay thể chế chính trị hoặc xã hội.

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)