Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Trần Hoài Nam

Từ bài viết "Trịnh Công Sơn & tham vọng chính trị" 8.04.2009 | Bàn tròn, Bàn Tròn: Nghệ Thuật & Chính Trị, Nhận Định | 3 bình luận

Bạn có thể ngưỡng mộ sự thánh thiện của nghệ sĩ trong tác phẩm của họ, thế nhưng việc từ cơ sở đó rồi tin tưởng rằng nghệ sĩ cũng thánh thiện như vậy ở đời thường, là một việc làm đầy rủi ro. Mức độ rủi ro còn cao hơn, nếu bạn hy vọng sự thuỷ chung mà nghệ sĩ thể hiện với tình yêu của họ trong tác phẩm sẽ được họ thực hiện trong thực tế.

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)