Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Trang Châu

Gởi bạn Nguyễn Xuân Hoàng 25.08.2013 | Chuyên Đề, Nguyễn Xuân Hoàng, Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận

NGƯỜI buồn đem nắng chia đôi
ĐI thôi cũng thế, về thôi cũng về
TRÊN hồn ai, mái hiên che
MÂY bay lãng đãng, ta nghe bạn cười

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Trang Châu

Bức Họa 21.01.2010 | Chuyên Đề, Nguyệt san Tình Thương, Sáng Tác, Thơ | 1 bình luận

Bên thềm nhà
Anh vẽ anh
Ngồi tư lự
Ánh mắt mong chờ
Và nếu em không đến

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)