đôi dòng về Trần Chúc

clip_image024

Trần Chúc

Nhạc trưởng
Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi
(1989-2004)

Nhạc trưởng
Magnifica Chorale
(Từ 2005 đến nay)

 

 

 

 

 

.

bài đã đăng của Trần Chúc


@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)