Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Trần Bình Dân

NHỮNG ĐỨA CON CỦA TỰ DO 27.10.2009 | Biên Khảo, Nhận Định, Văn Học Miền Nam Việt Nam 1954-1975 | 0 bình luận

Nhưng sững sờ nhất, bàng hoàng nhất là khi đọc truyện Cái Xương Cụt của Chinh Ba. Bằng cảm quan của một con chó sói lạc bầy, tác giả tru lên tiếng kêu lạnh buốt báo trước một cuộc chà đạp phỉ nhổ không thương tiếc những gì dược gọi là văn hóa văn nghệ Miền Nam.

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)