Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của

Ca Rao thời @ ♦ Tân định nghĩa 18.01.2012 | Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận

Chim khôn chưa bắt đã bay
Người khôn phải khéo đưa tay phong bì

Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại chết dần. Bó tay!

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)