Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Tôn Phong

Trắng trong 2.06.2010 | Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận

Túi nhỏ
trắng trong
phập phồng ngực đất

nilon

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)