Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Dragan Todorović

cái chết của Tito 17.01.2012 | Dịch Thuật, , Sang Việt ngữ | 2 bình luận

♦ Chuyển ngữ:
cái chết của Tito

Lập tức âm nhạc trên truyền thanh và truyền hình thay đổi. Không còn bất kỳ bài ca có lời nào, chỉ có nhạc cụ, không quá u buồn cũng không quá sống động. Loại nhạc ấy chỉ được trình bày mỗi khi tai ương xảy ra, hoặc trong những ngày có quốc tang. Nụ cười biến mất trên khuôn mặt của chúng tôi.

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)