đôi dòng về Tiêu Dao Bảo Cự

TDBC-bio Sinh 1945 tại Huế nhưng thời thơ ấu cho đến hết trung học sống ở Quảng Trị và Quảng Ngãi.

Học Đại học Văn Khoa và Đại Học Sư Phạm Huế 1963-1967. Trong thời gian này tham gia các phong trào tranh đấu và hoạt động văn học nghệ thuật của sinh viên Huế. Cùng các bạn làm hai đặc san Hướng Đi và Đỉnh Triều của sinh viên ĐHSP. 1965 tham gia thành lập nhóm Hồng Sơn, tiền thân của nhóm Việt, một nhóm văn học nghệ thuật yêu nước, tiến bộ, khá đông đảo, hoạt động cho đến năm 1975. Trong cao trào biến động miền Trung năm 1966 là Chủ tịch Ban Đại Diện Sinh Viên Đại Học Sư Phạm Huế, Phó chủ tịch ngoại vụ phụ trách Đài Phát thanh tranh đấu, Đoàn trưởng Đoàn 3 Sinh Viên Quyết Tử thuộc Hội Đồng Sinh Viên Liên Khoa Tranh Thủ Cách Mạng Đại Học Huế (Đây là các tổ chức chính thức của sinh viên Đại học Huế để đấu tranh đòi tự do dân chủ, chống bất công áp bức, đòi hòa bình, chống sự can thiệp của Mỹ, chống các chính phủ Sài Gòn bất tài, tham nhũng và lệ thuộc vào ngoại bang, không phải là những tổ chức của cộng sản dù có thể bị cộng sản ngấm ngầm lợi dụng). Ở tù gần hết năm cuối ở đại học.

1967-1970: Dạy học tại Trung học Tổng hợp Ban Mê Thuột. 1969 tham gia hoạt động bất tín nhiệm hiệu trưởng tham nhũng, cùng với 5 giáo sư khác phải ra Hội đồng Kỷ luật của Bộ Giáo Dục Sài Gòn, bị cảnh cáo và trả về nhiệm sở cũ.

1970-1975: Dạy học tại Trung học Bảo Lộc, Lâm Đồng. Thời gian này tham gia các phong trào đấu tranh đô thị ở Bảo Lộc và Sài Gòn. 1972 cùng nhóm Việt phụ trách phần văn nghệ trên tạp chí Đối Diện, tờ báo đối lập hàng đầu tại miền Nam, hoạt động nội thành cho Mặt Trận Giải Phóng. 1974 gia nhập Đảng Nhân Dân Cách Mạng Việt Nam (tức Đảng Cộng Sản ở Miền Nam).

1975-1987: Công tác thanh niên và Mặt Trận tại Bảo Lộc.

1987-1989: Cùng nhà thơ Bùi Minh Quốc và các văn nghệ sĩ thành lập Hội Văn Nghệ Lâm Đồng tại Đà Lạt, Ủy viên Thường vụ trực và Phó tổng biên tập tạp chí Lanbian của Hội. Cuối năm 1988 cùng Bùi Minh Quốc và nhà thơ Hữu Loan tổ chức chuyến đi xuyên Việt trong 1 tháng 14 ngày đòi tự do tư tưởng, sáng tác, báo chí, xuất bản, tự do dân chủ và đổi mới thực sự. Vụ này được coi là một cuộc “biểu tình chạy” tập dượt đấu tranh cho tự do dân chủ của văn nghệ sĩ và trí thức miền Trung. 1989 bị khai trừ đảng, cách chức và trục xuất ra khỏi Hội Văn Nghệ, bị cấm xuất hiện trên báo chí trong nước. Về nhà làm vườn, trồng cà phê, trồng hoa, đan len.

1993 viết chính luận và sáng tác văn học công bố trên báo chí và các nhà xuất bản hải ngoại.

1997-1999 chính thức bị quản chế hai năm theo nghị định 31/CP về quản chế hành chính vì bất đồng chính kiến, cùng với Bùi Minh Quốc là hai người đầu tiên trong cả nước bị áp dụng nghị định này. Trước và sau đó vài năm, bị theo dõi, thẩm vấn, cô lập, trấn áp thường xuyên.

Từ 2003 tiếp tục viết chính luận và sáng tác công bố ở hải ngoại và trên Internet.

Hiện sống tại Đà Lạt

Tác phẩm đã xuất bản, công bố:

Trước 1975:

Bút ký, truyện ngắn, chính luận xuất hiện trên các đặc san Hướng Đi, Đỉnh Triều, các tạp chí Đối Diện, Tự Quyết, Ý Thức, Văn Mới, Nghiên Cứu Giáo Dục và báo Điện Tín, tuyển tập Bút máu của Nhà Xuất Bản Giải Phóng.

Sau 1975:

Trong nước có mặt trên tạp chí Langbian, Đất Quảng và các tuyển tập về văn học đấu tranh đô thị miền Nam như Tiếng hát những người đi tới, Mùa xuân chim én bay về, Nhìn lại một chặng đường văn học, Tuyển tập truyện ngắn Việt.

Ở hải ngoại:

- Nửa đời nhìn lại. Tiểu thuyết. NXB Thế Kỷ 1994. NXB Văn Nghệ tái bản 1997.

- Hành trình cuối đông. Bút ký về chuyến đi xuyên Việt đòi tự do dân chủ 1988. NXB Văn Nghệ 1998. Tái bản trong Tủ sách Talawas năm 2007 với lời tựa mới và phần tư liệu bổ sung.

- Trên cả hận thù. Tập truyện do tạp chí Văn Học xuất bản 2004.

- Hành trình mùa xuân. Bút ký về chuyến đi xuyên Việt bằng xe gắn máy năm 2003. Công bố nhiều kỳ trên trang web Đàn Chim Việt từ tháng 9-2005.

- Tôi bày tỏ. Nhật ký trong những ngày bị quản chế. Tủ sách Talawas tháng 2-2006 và các trang web Đàn Chim Việt, Thông Luận, Cánh Én…

- Mảnh trời xanh trên thung lũng. Tác phẩm viết. NXB Văn Mới 2007.

- Một số truyện ngắn và nhiều bài chính luận: Các báo, tạp chí Thông Luận, Diễn Đàn (Pháp), Hợp Lưu, Người Việt, Thế Kỷ 21, Ngày Nay (Mỹ), Thiện Chí, Tự Do, Tao Đàn (Đông Âu), Tivi Tuần san (Úc)…, các trang web Đàn Chim Việt, Talawas, Thông Luận, Cánh Én, Diễn Đàn, Đối Thoại, Người Việt, Ý Kiến, X café, Tổ Quốc, Vietnam Review, Việt Luận, Phụ Nữ Cali, Art2all…

bài đã đăng của Tiêu Dao Bảo Cự


@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)