Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của thy an

Bài thơ cho tháng mười 5.11.2010 | Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận

tháng mười, lang thang về miền núi
thấy hồn dậy lên cơn bão
thung lũng vàng chở sương về thành phố heo may
và bỗng nghe ký ức lăn tròn
trên con đường vội vã

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)