Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Thùy Ân & Nguyễn Viện

SCML lên màn ảnh nhỏ 24.03.2009 | Biên Khảo, Chuyên Đề, Nguyễn Mộng Giác, Phỏng vấn | 0 bình luận

“Tôi đã nói là tôi không muốn ‘làm thầy đời.’ Tôi viết SCML trong giai đoạn gần như tuyệt lộ, viết để tạo ra một thế giới riêng và sống tung tăng trong thế giới đó hằng ngày, để quên chuyện trước mắt. May mà nó còn chút giá trị, qua được thử thách của thời sự và thời gian.”

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)