Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Thần Rùa

Hệ thống 7.07.2009 | Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận

Ghi chú :

+ Trường Bốn là Université Bordeaux 4 (là trường nổi tiếng của châu Âu về luật pháp)

+ CV là sơ yếu lí lịch đi xin việc làm

+ Thế nào là Tự do?

Là không nhà tù

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)