Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Thanh Tâm Tuyền

Tiếng nói một người 25.10.2010 | Biên Khảo, Chuyên Đề, Giới thiệu tác phẩm, Quan Điểm, Văn Học Miền Nam Việt Nam 1954-1975 | 0 bình luận Tiếng nói một người

Thi sĩ! Thi sĩ! Thằng người đó đã tự sát. Tên của chàng bị cướp bị bôi nhọ. Ngày nay còn toàn một bọn nhái giọng người chết. Mấy tên thư lại luồn cúi nịnh hót cũng là thi sĩ. Mấy tên cán bộ làm thơ như những bản thỉnh nguyện xin tha mạng sống…

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Thanh Tâm Tuyền

Resurrection / Phục sinh 5.10.2009 | Dịch Thuật, Sáng Tác, Thơ, Từ Việt ngữ | 0 bình luận

♦ Chuyển ngữ:

humankind never can forgive homicide
headsmen collapse on their knees
at the time of resurrection

utterances are prayers
in centuries of longing

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Thanh Tâm Tuyền

hải đảo & vẫn em 31.05.2007 | Các số Da Màu định kỳ, Da Màu số 27, Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận hải đảo & vẫn em

Đêm qua ác điểu đậu cành khuya
Thả rớt trái tim ác độc
Trong một tiếng tang thương
Đêm qua gió cắp mộng lên non trốn chạy

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Thanh Tâm Tuyền

Dạ Khúc & Mais Désespérément 12.10.2006 | Các số Da Màu định kỳ, Da Màu số 08, Dịch Thuật, Sáng Tác, Thơ, Từ Việt ngữ | 0 bình luận

 

Night Melody

Because I fear the lamp poles might fall,
The wires might catch
And kill our hopes,
I am taking you to a safer …

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)