Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Thân Bá Trường Sơn

Một lá thư cũng đủ 3.01.2011 | Dịch Thuật, Lưu Hiểu Ba, Sang Việt ngữ | 0 bình luận

Nhất phong tín tựu cấu liễu
Ngã tựu năng siêu việt nhất thiết

Một lá thư cũng đủ
Cho anh vượt thắng tất cả

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)