Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Thái Uyên

Niềm tin ăn mày 11.02.2009 | Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận

Quẳng giáo khoa báo sách ra đường cái
văn hoá nhìn son phấn thời trang
hỡ ngực xăm mông,con chữ nhầm người
lý tưởng bôi mặt đạo đức giả

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)