Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Kyoshi Takahama

thơ Haiku Nhật bản 2.12.2006 | Các số Da Màu định kỳ, Da Màu số 15, Dịch Thuật, Sáng Tác, Sang Việt ngữ, Thơ | 0 bình luận

♦ Chuyển ngữ:

Một cành cúc héo tàn
Dù sao – vẫn còn đó chút gì
Sót lại không?

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)