Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Rabindranath Tagore

Gitanjali 35 / Lời Dâng, đoạn 35 16.10.2011 | Chuyên Đề, Dịch Thuật, Sáng Tác, Sang Việt ngữ, Thơ, Thơ & Thời Đại | 4 bình luận Gitanjali 35 / Lời Dâng, đoạn 35

Ở đó, tâm không sợ hãi, đầu ngẩng cao;
Ở đó, tri thức tự do thực sự;
Ở đó, thế giới không bị những bức tường chủ quan chật hẹp cắt chia manh mún;
Ở đó, lời nói thốt lên từ sự thật thẳm sâu;

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)