Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Phan Tấn Hải

Xin đừng vội tan… / Oh Please, Not to Fade… 15.08.2011 | Dịch Thuật, Sáng Tác, Thơ, Từ Việt ngữ | 0 bình luận

Xin đừng vội tan vào buổi chiều
Chiều đang tan vàng ngất cô liêu

Oh please, not to fade so fast into the afternoon
The one that is scattering in a goldenly swooning loneliness

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)