Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới » Phan Nam
Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Phan Nam

Cái túi ♦ Khơi thông 25.05.2018 | Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận

ở trong lồng son
có con chim lạ
suốt ngày vái lạy
đường lối là đây

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)