Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Phan Cát Linh

Một Nửa Chiêm Bao 3.06.2013 | Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận

sợi chỉ nứt ra… tẽ hai hàng mỏng thật mong manh
bàn chân trắng mượt… nuột nà đến xanh xao
bàn tay xoa xoa lên chỗ có vết chấm thật nhỏ… đo đỏ

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)