Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Phạm Xuân Đài

Chế độ kiểm duyệt tại Việt Nam 6.05.2009 | Biên Khảo, Chuyên Đề, Kiểm Duyệt Văn Hóa Nghệ Thuật, Nhận Định, Tư Liệu | 12 bình luận Chế độ kiểm duyệt tại Việt Nam

Trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, chế độ kiểm duyệt văn hóa phẩm chỉ có ở miền Nam, miền Bắc không có kiểm duyệt.
Nhìn chung trên thế giới, một số quốc gia có chế độ kiểm duyệt đều thuộc “thế giới tự do”, các quốc gia cộng sản trước đây và bây giờ không có kiểm duyệt.

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Phạm Xuân Đài

Năm Đinh Hợi trước 30.12.2006 | Biên Khảo, Các Số Da Màu định kỳ, Da Màu số 19, | 0 bình luận

Tôi đã sống qua một năm Đinh Hợi trong đời tôi, và nay lại sắp sửa gặp một Đinh Hợi nữa, chắc chắn là cái cuối cùng. Trong đời một người chỉ có thể gặp tối đa là hai lần như thế, muốn gặp lần thứ ba thì phải sống ít nhất là 120 năm.

@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)