Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Nông Thị Hưng

KÝ sự em * Mùa không anh * giao mùa 5.05.2016 | Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận

Thảng vừa xong duyên cớ bốc hơi
Lời tình tự kết bè nằm mật
Đêm lên ngồng góc nào cũng ước
Trổ đầy hoa kết trái trong gương

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)