Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Nhân Trạch Xuân

Gờ, Tê, Vê, Hát, … Tết 23.01.2014 | Sáng Tác, Tạp văn | 0 bình luận

 

Bạn bè giờ đây tứ tán khắp bốn phương trời, nghe cứ tưởng loạn lạc, không phải, mỗi người có một giấc mơ và một con đường, mà mục đích sống là tiến về …

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)