đôi dòng về Nguyễn Văn Phong

 

NguyenVanPhong

 

Sinh 1985. Quê Hà Ninh, Hà Trung, Thanh Hóa. Hiện sống cùng thân sinh, làm ruộng, lao động phổ thông.

bài đã đăng của Nguyễn Văn Phong


@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)