Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Nguyễn Trần Sâm

Tại sao nhiều người đọc “LẠC ĐƯỜNG”? 17.02.2009 | Giữa Người Viết & Người Đọc | 4 bình luận

Không phải cố tình đóng vai một nhân vật tiểu thuyết, mà tính tiểu thuyết là hoàn toàn tự phát, do khát vọng được sống một cuộc đời đẹp về mặt tâm hồn. Tính cách đó giúp ĐH có những hành động đáng phục, và những hành động đó cũng là những sự kiện mà khi viết lại sẽ lôi cuốn người đọc.

@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)