Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Nguyễn Tiến Văn

Bài học/A Lesson ♦ Giả thiết…/A Hypothesis… 6.12.2013 | Dịch Thuật, Sáng Tác, Thơ, Từ Việt ngữ | 0 bình luận

Đạo mạo giết một con muỗi
Đạo mạo phát biểu chung chung

The dignified killed a mosquito
The dignified made a commonplace statement

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Nguyễn Tiến Văn

Lập Trình / Programming 26.08.2011 | Dịch Thuật, Sáng Tác, Thơ, Từ Việt ngữ | 6 bình luận

♦ Chuyển ngữ:

they see themselves quite despicable whenever thinking about love-making
they see themselves quite wrong whenever thinking differently

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Nguyễn Tiến Văn

‘Không chồng mà chửa mới ngoan’ 9.07.2010 | Biên Khảo, Chuyên Đề, Giới Tính, Học Thuật, Tạp luận, Văn hóa | 0 bình luận ‘Không chồng mà chửa mới ngoan’

Trong cái nhìn của kẻ đi chinh phục thì kẻ ngoan cố giữ bản tính, bản chất, bản sắc của mình là ngu ngốc, khó bảo, không vâng lời. Trong cái nhìn của kẻ tự vệ không muốn bị đồng hoá thì ngoan cường mới là khôn ngoan… mới là giá trị phải phát huy để sống còn và không bị tha hoá, mất chất.

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Nguyễn Tiến Văn

Lời kết của một tập đoàn phản động / The Conclusion of a Reactionary Clique 15.05.2010 | Dịch Thuật, Giới thiệu tác phẩm, Sáng Tác, Thơ, Từ Việt ngữ | 1 bình luận

♦ Chuyển ngữ:
Lời kết của một tập đoàn phản động / The Conclusion of a Reactionary Clique

Vì tin vào định hướng, tránh sự xuyên tạc của kẻ địch
Tao quyết làm những bài thơ minh hoạ mà nội dung bằng hình thức, hoặc cao hơn.

Because of the belief in the policy, the retirement programme
I will make works not turning their backs to national art.

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Nguyễn Tiến Văn

Về tập thơ M – N & Z của Đoàn Minh Châu 2.02.2009 | Biên Khảo, Giới thiệu tác giả, Giới thiệu tác phẩm, Phê Bình | 0 bình luận Về tập thơ M – N & Z của Đoàn Minh Châu

Khác với những nhà thơ nữ như Thảo Phương, ca ngợi “người đàn bà do đàn ông sinh ra”; như Vi Thùy Linh đặt người bạn tình là tất cả ý nghĩa đời sống; những nhà thơ trong nhóm Ngựa Trời được giới thiệu, hỗ trợ bằng những “uy tín” trên văn đàn của phái nam, Đoàn Minh Châu xuất hiện với tập thơ không hình ảnh, không tiểu sử, không tựa, bạt ….

@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)