Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Nguyễn Tất Nhiên

Character Sketch ♦ First Fatigue Song 6.03.2015 | Dịch Thuật, Sáng Tác, Thơ, Từ Việt ngữ | 0 bình luận Character Sketch ♦ First Fatigue Song

You don’t have enough patience to love me
Since I’m more boring than a novel
I’m a dramatic script
That goes on forever.

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Nguyễn Tất Nhiên

priest / linh mục 27.08.2012 | Dịch Thuật, Sáng Tác, Thơ, Từ Việt ngữ | 0 bình luận

once, obeying the devil,
i resurrect yet again
in this priestly life
of decadent lunacy

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Nguyễn Tất Nhiên

DUYÊN Của Tình Ta Con Gái Bắc/ Oanh/ Hai Hàng Me Ở Đường Gia Long 31.05.2007 | Các số Da Màu định kỳ, Da Màu số 27, Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận DUYÊN Của Tình Ta Con Gái Bắc/ Oanh/ Hai Hàng Me Ở Đường Gia Long

em nhớ giữ tính tình con gái Bắc
nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang
nhớ duyên dáng, ngây thơ…mà xảo quyệt!

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)