Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới » Nguyễn Nhật Minh

đôi dòng về Nguyễn Nhật Minh

 

 

Sinh năm 1986.

Theo học ngành Vật lý, Đh KHTN Hà Nội.

Hiện sống ở Hà Nội. Thất nghiệp.

bài đã đăng của Nguyễn Nhật Minh


@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)