Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Nguyễn Khoa Thái Anh

Ba nhà văn: ba cái nhìn về hiện tình văn chương hải ngoại 16.05.2011 | Tạp ghi | 4 bình luận Ba nhà văn: ba cái nhìn về hiện tình văn chương hải ngoại

Andrew Lâm chuyên về những bài tham luận và tùy bút, Angie Châu là một văn sĩ mà tác phẩm đầu tay là một tuyển tập truyện ngắn; Isabelle Thúy Pelaud, giáo sư dạy Ethnic và Vietnamese American Studies tại Đại học San Francisco State, tác phẩm đầu tay là một sách nghiên cứu…

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Nguyễn Khoa Thái Anh

Chống Cộng hay Chống Việt Nam 27.05.2009 | Biên Khảo, Nhận Định | 4 bình luận

Không, tôi không nói về chuyện 34 năm trước. Tôi ước ao thật mãnh liệt đến điều chúng ta có thể thực hiện hôm nay, khi chủ quyền Việt Nam đang bị mất dần về tay Trung quốc. Cầm quyền Việt Nam hãy thức tỉnh, hãy dựa vào sức mạnh của toàn dân. Hãy trở về với nguyên lý quốc gia dân tộc trước khi quá muộn.

@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)