Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Ngô Hương Giang

Bàn thêm về cái gọi là "đạo văn" của Nguyễn Hưng Quốc 10.02.2010 | Giữa Người Viết & Người Đọc, Quan Điểm | 37 bình luận

Hiện nay, trong học thuật nói chung, trong văn chương nói riêng đang có sự chồng chéo về khái niệm. Nguyễn Hưng Quốc trong Giáo dục: đạo đức tri thức đã lớn tiếng tuyên bố về cái gọi là “đạo văn” nhưng thực tế, tác giả lại tỏ ra bất lực trước thang bậc quy định thế nào là “đạo văn” và thế nào là “mô phỏng” văn?

@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)