Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Mường Mán

Ngợi ca tháng Chạp 15.06.2007 | Các số Da Màu định kỳ, Da Màu số 28, Sáng Tác, Thơ | 1 bình luận

Tháng chạp về rồi bé thấy không
Cỏ nép trong cây vẫy lá mừng
Hồn anh vội vã giăng mưa bụi
Rơi xuống cho vừa lạnh nhớ mong

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)