đôi dòng về Một Danna

 d8a6

Tốt nghiệp ngành kiến trúc ở St. Petersburg, Nga.

Hiện sống ở Việt Nam, viết văn, làm thơ và nghiên cứu triết học tự do

bài đã đăng của Một Danna


@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)