Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của John McCrae

Trên những cánh đồng Flanders 14.11.2010 | Dịch Thuật, Sáng Tác, Sang Việt ngữ, Thơ, Tưởng niệm Cao Xuân Huy | 0 bình luận

♦ Chuyển ngữ:

Chúng tôi những người chết. Đôi ngày ngắn mới hôm qua
Chúng tôi đã sống, đã cảm nhận sớm ngày, đã thấy ánh hồng hoàng hôn
Đã yêu, cho và nhận, bây giờ chúng tôi nằm xuống
Những cánh đồng Flanders

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)