Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của

Địa ngục phẳng 15.07.2007 | Các số Da Màu định kỳ, Da Màu số 30, Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận

♦ Chuyển ngữ:

Ngạ quỉ phẳng phiu hơn những con cá đuối
lướt trên những cánh đồng chết lạnh,
tiếng quát tháo không dội âm khi chúng chạy
dọc những lằn biên lửa và những lằn biên băng,
dọc những tuyến đường sẵn kẻ trong địa ngục.

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của

Địa ngục phẳng 15.07.2007 | Dịch Thuật, Sang Việt ngữ, Thơ | 0 bình luận

1

Khi Euclid khởi đầu đi đo lường địa ngục,
ông không thấy bề dầy cũng chẳng chiều sâu.
Ngạ quỉ phẳng phiu hơn những con cá đuối
lướt trên những cánh đồng chết …

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của

Địa ngục phẳng 14.07.2007 | Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận

vi lãng chuyển ngữ

1

Khi Euclid khởi đầu đi đo lường địa ngục,
ông không thấy …

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)