Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Mai Thảo

viết văn trở lại 30.06.2007 | Các số Da Màu định kỳ, Da Màu số 29, Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận

viết văn trở lại / trước một hàng người / im lặng và hấp hối
sau kẽm gai cùng thẳm một trại giam / cộng sản
hàng ngàn người có Nguyễn Sỹ Tế ở đầu
Phan Nhật Nam ở giữa / và Tô Thuỳ Yên ở cuối

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Mai Thảo

Ngôi Sao Hàn Thuyên 15.05.2007 | Biên Khảo, Các số Da Màu định kỳ, Da Màu số 26, | 0 bình luận Ngôi Sao Hàn Thuyên

“Mai Thảo ơi! Sông Mã sông Chu có cầu không nhỉ?” Đó là câu đề tặng sau này, cuốn Ai Có Qua Cầu, anh Quỳnh viết cho tôi, trong cái ý gợi tôi nhớ lại cùng anh mấy lần gặp mặt giữa hai giòng Chu, Mã chảy song song trên địa hình Thanh Hoá. Và cái tuần lễ ghi khắc xâu đậm trong trí nhớ tôi, ở Quần Tín. Đã ngót ba mươi năm.

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Mai Thảo

thơ Mai Thảo 30.12.2006 | Các số Da Màu định kỳ, Da Màu số 19, Dịch Thuật, Sáng Tác, Sang Việt ngữ, Thơ | 0 bình luận

Dawn leaving dawn the flower does not notice
Night returning night the tree does not know
A moon, once or twice discovering a trace,
On the wall imprints my thin lone shadow

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)