Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Mai Quốc Liên

Sông Côn Mùa Lũ, trường thiên tiểu thuyết của nhà văn Việt kiều Nguyễn Mộng Giác 24.03.2009 | Biên Khảo, Chuyên Đề, Nguyễn Mộng Giác, Nhận Định | 0 bình luận

Chúng tôi thấy vui khi thấy có một nhà văn đã dám bỏ nhiều công phu, tâm huyết và tài năng để dựng một bộ tiểu thuyết trường thiên về một người anh hùng dân tộc, về một thời đại lịch sử mà chúng ta mãi yêu mến, tự hào và luôn luôn muốn hiểu biết sâu thêm. Và có thể nói rằng tác giả đã thành công.

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)