đôi dòng về Mai Kim Ngọc

   


 

Mai Kim Ngọc là bút hiệu của BS Vũ Đình Minh, y sĩ và nguyên giáo sư y khoa đã hưu trí của Univ. of California, tại các campus San Diego và Irvine.
Ông hiện sống và viết văn tại bang California. 
Sách văn học đã xuất bản gồm Một Chút Riêng Tư, Thuyền Nhân, Bạn Văn, Muôn Kiếp Cô Liêu, Nụ Tầm Xuân, Trong Phòng Hồi Sinh, Nước Mắt Chảy Xuôi, vân vân…  và một số sách

bài đã đăng của Mai Kim Ngọc


@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)