Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Lê Hoàng Hà Nội

Going towards Heaven’s Gate 23.02.2012 | Dịch Thuật, Sáng Tác, Thơ, Từ Việt ngữ | 0 bình luận

we can only go straight following a bird’s path
even calls take half of the first lunar month to meander

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)