Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của BĐH Kệ Sách

Tuần lễ cuối năm ở Kệ Sách eBook 26.12.2011 | Thư Tòa Soạn, Tòa Soạn | 0 bình luận Tuần lễ cuối năm ở Kệ Sách eBook

Tuần lễ cuối năm 2011 đánh dấu lần ra mắt tập phỏng vấn Thơ Đến Từ Đâu của nhà thơ Nguyễn Đức Tùng trong dạng ebook. Không giống như bản in do nhà xuất bản …

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của BĐH Kệ Sách

Giới thiệu ebook Thơ Đến Từ Đâu 26.12.2011 | Giới thiệu tác phẩm | 1 bình luận Giới thiệu ebook Thơ Đến Từ Đâu

Trong vòng hai năm trời, nhà thơ Nguyễn Đức Tùng phỏng vấn 24 đồng nghiệp của mình về nguyên ủy của Thơ. Công trình của anh được phổ biến trước hết trên diễn đàn talawas.org từ năm 2006 cho đến đầu năm 2008.

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)