Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Jason Weiss

Hóa Ảo Hiện Thực Với Julio Cortázar (kỳ 3) – Phong Cách Viết Truyện Của Cortazár 3.03.2016 | Uncategorized | 0 bình luận

tôi bắt đầu một ý nghĩ về câu truyện, nhưng chưa có một nhân vật nào. Tôi trầm ngâm một ý tưởng kỳ lạ: chuyện gì đó sẽ xảy ra trong căn nhà ở miền thôn dã, để coi…tôi rất trọng hình ảnh khi viết, tôi thấy toàn bộ và thấy mọi chi tiết. Thế thì, tôi thấy căn nhà ở thôn quê và rồi, bất chợt, bắt đầu tạo ra vị trí cho các nhân vật.

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Jason Weiss

Hóa Ảo Hiện Thực Với Julio Cortázar (Kỳ 2)- Jason Weiss phỏng vấn Julio Cortázar 2.03.2016 | Dịch Thuật, Đối Thoại, Phỏng vấn, Sang Việt ngữ, Văn Chương Nam Mỹ | 0 bình luận

Với tôi, văn chương là một hình thức để chơi. Nhưng tôi luôn luôn nói thêm, có hai tầng lớp để chơi: Ví dụ, môn đấu banh bầu dục (football), căn bản là một trò chơi, nhưng trên nữa là trò chơi rất sâu sắc và nghiêm túc.

@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)