Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Huỳnh Hữu Võ

Trò chơi của người chưa lớn (*) 15.07.2007 | Các số Da Màu định kỳ, Da Màu số 30, Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận

Tôi vào quê hương mang theo quà tặng
Carbin, thompson, garan, tiểu liên
Dành phát cho nhau mỗi thằng một đứa
Dành phát cho nhau mỗi đứa một thằng

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Huỳnh Hữu Võ

Dưới Chân Đồi Xích Thố 18.04.2007 | Các số Da Màu định kỳ, Da Màu số 24, Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận

Dưới chân Đồi Xích Thố này có con sông
Con sông có cây cầu bắt qua
Bên này là vườn táo là nghĩa địa là ruộng hoang
Là lô cốt là hầm chông là bãi mìn
Buổi sáng anh ở nơi đây
Đu đưa lời tình bên khóm táo

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)