Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Hồ Trường An

Theo Vết Chân Của Nữ Thần Thi Ca Sappho 25.10.2008 | Biên Khảo, Chuyên Đề, Giới Tính | 0 bình luận Theo Vết Chân Của Nữ Thần Thi Ca Sappho

Những nữ sĩ thuộc loại ‘‘lesbians’’ trên hoàn vũ trải qua bao triều đại, thời đại tuy không nhiều, nhưng viết về họ kèm theo văn chương của họ, tôi e rằng bài viết trong khuôn khổ từ 30 đến 40 trang cũng chẳng đủ. Vả lại, trong các hạng nữ lưu cầm bút kia, theo sự đãi lọc của thời gian, theo sự phê phán và thẩm định về phuơng diện nghệ thuật, thì phần tinh hoa còn lại chẳng được bao nhiêu.

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Hồ Trường An

Nhà văn Hồ Trường An – Sống Theo Cái Đức 15.05.2008 | Biên Khảo, Chuyên Đề, Giới Tính, Phỏng vấn | 0 bình luận Nhà văn Hồ Trường An – Sống Theo Cái Đức

Lưu Diệu Vân thực hiện

Nhà văn Hồ Trường An tên thật là Nguyễn Viết Quang. Sinh ngày 11 tháng 11, 1938 tại Vĩnh Long. Ông định cư tại Pháp vào năm 1977 và hiện đang sống ở thành phố Troyes. Ông đã cộng tác với nhiều tạp chí văn chương trong và ngoài nước và là tác giả 60 tác phẩm gồm truyện ngắn, tiểu thuyết, tiểu luận và bút ký.

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Hồ Trường An

Gặp Gỡ Nỗi Buồn Bã Tuyệt Vời 4.11.2006 | Biên Khảo, Các Số Da Màu định kỳ, Da Màu số 11, Phỏng vấn | 0 bình luận

Gặp Gỡ Nỗi Buồn Bã Tuyệt Vời

Trong Văn Chương Của Ngô Nguyên Dũng

Hồ Trường An (HTA): Xin anh tóm tắt đường lối văn chương, đề tài trong hai tập truyện ‘‘Mười hai hoa cúc’’ …

@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)