Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới » Hoàng Thu Phố
Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Hoàng Thu Phố

Hoa * Sa lầy 29.05.2017 | Sáng Tác, Thơ | 0 bình luận

tự do
những gương mặt của chúng tôi
đang chết dần trên thành phố
anh muốn xăm một cánh tay
với thật nhiều ngôi sao rơi

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)