Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Hoàng Hưng

Cảm nghiệm từ một người làm thơ trong nước về Thơ Việt Hải ngoại 5.09.2017 | Tham luận | 0 bình luận Cảm nghiệm từ một người làm thơ trong nước về Thơ Việt Hải ngoại

Vì vậy Thơ Việt Hải ngoại hội đủ yếu tố là một “nền thơ tự nó“ và không hề mang tính ngoại biên so với một dòng thơ được coi là “chính thống“, tồn tại song song với thơ Việt trong nước và cả hai hợp thành một nền thơ Việt toàn cầu!

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)