đôi dòng về Hà Nguyên Dũng

Hà Nguyên Dũng sinh năm Bính Tuất (1946) tại Hà Mật, Gò Nổi (Điện Bàn), tỉnh Quảng Nam. Có thơ đăng ở trên một số báo, tạp chí ở Sài Gòn trước 1975, và từ 1975 trên một số báo, tạp chí ở hải ngoại và những báo, tạp chí trong nước. Những tập thơ đã in: Quê Tình (1992), Hột Muối Bỏ Sông (1996), Cửa-Đợi-Sông-Hoài (2002).

bài đã đăng của Hà Nguyên Dũng


@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)