đôi dòng về Chu Sơn

clip_image002

Chu Sơn: Trần Huệ
sinh năm 1943 tại Mỹ Lợi, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế.

Trước 1975:

— Làm thơ
— Là sĩ quan Ngụy – đào ngũ
— Là cán bộ Việt Cọng

Sau 1975:

— Làm bếp tại gia
— làm thơ, viết văn tùy hứng.

 

bài đã đăng của Chu Sơn


@2006*2018 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)