Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Jean Marc Calvet

Mặt Nạ (The Mask) 1.01.2011 | Hội Họa, Nghệ Thuật | 0 bình luận Mặt Nạ (The Mask)

Vật liệu hỗn hợp
79 x 63 in (200 x 160 cm)
2007

Trang chính » Tác giả

Bài đã ấn hành của Jean Marc Calvet

Ngày Mưa (Dia de Lluvia/Rainy Day) 11.12.2010 | Hội Họa, Nghệ Thuật | 0 bình luận Ngày Mưa (Dia de Lluvia/Rainy Day)

Sơn Acrylic trên vải
65 x 61 in (165 x 155 cm)
2009

@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)