Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới » Bình Địa Mộc

đôi dòng về Bình Địa Mộc

 BinhDiaMoc

 

Bình Địa Mộc sinh năm 1955 ở Quế Lộc, Quế Sơn, Quảng Nam.
Có bằng đại học về Quản trị Kinh doanh, hiện sống tại thành phố Tam Kỳ.

bài đã đăng của Bình Địa Mộc


@2006-2012 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)