đôi dòng về Âu Thị Phục An

 

ATPA2009

 

Tên thật: Âu Thị Nguyệt Thu, sinh năm 1954, từng đoạt giải thưởng truyện ngắn do báo Dân Chủ tổ chức, 1974. Sinh viên Văn Khoa ban triết. Có thơ văn đăng trên các báo trước 1975, và trên trietvan.com sau 75. Hiện sinh sống tại Sàigòn.

bài đã đăng của Âu Thị Phục An